Kalender - Midsona.com

Kalender


Finansiella rapporter publiceras kl 08.00 om inte annat anges.

I samband med rapporttillfällen iakttar Midsona en s k tyst period under en period om 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under denna period besvaras enbart frågor av allmän natur och inga kommentarer lämnas till finansiella resultat.

20 juli 2018


DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

Midsonas delårsrapport för perioden januari-juni 2018 publiceras den 20 juli 2018. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning. Alternativt kan den beställas på e-post info@midsona.com

25 oktober 2018


Delårsrapport januari-september 2018

Den 25 oktober 2018 publiceras Midsonas delårsrapport januari-september 2018. Rapporten kan laddas ner alternativt beställas via e-post info@midsona.com

8 februari 2019


Bokslutskommuniké 2019

Midsona publicerar sin bokslutskommuniké för 2018 den 8 februari 2019. Kommunikén kan laddas ner här på hemsidan  och utskrift av den kan beställas genom ett mail till info@midsona.com.