Kalender


Finansiella rapporter publiceras före börsens öppnande.

I samband med rapporttillfällen iakttar Midsona en s k tyst period under en period om 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under denna period besvaras enbart frågor av allmän natur och inga kommentarer lämnas till finansiella resultat.

25 oktober 2018


Delårsrapport januari-september 2018

Den 25 oktober 2018 publiceras Midsonas delårsrapport januari-september 2018 kl 08.00. Rapporten kan laddas ner alternativt beställas via e-post info@midsona.com

8 februari 2019


Bokslutskommuniké 2019

Midsona publicerar sin bokslutskommuniké för 2018 den 8 februari 2019. Kommunikén kan laddas ner här på hemsidan  och utskrift av den kan beställas genom ett mail till info@midsona.com.

3 maj 2019


DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019 SAMT ÅRSSTÄMMA 2019

Midsonas delårsrapport januari-mars 2019 publiceras den 3 maj 2019. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning. Alternativt kan den beställas på e-post info@midsona.com.

Årsstämma 2019 avhålls samma dag - den 3 maj - i Malmö.