19 juli 2019


Delårsrapport januari-juni 2019

Den 19 juli 2019 publiceras Midsonas delårsrapport januari-juni 2018 kl 08.00. Rapporten kan laddas ner alternativt beställas via e-post info@midsona.com

6 februari 2020


Bokslutskommuniké 2019

23 oktober 2019


Delårsrapport januari-september 2019


Tyst period


I samband med rapporttillfällen iakttar Midsona en s k tyst period under en period om 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under denna period besvaras enbart frågor av allmän natur och inga kommentarer lämnas till finansiella resultat.

Policy aktiemarknadsinformation