Midsona arbetar för att reducera sin negativa påverkan på miljön och vi har väl dokumenterade och inarbetade rutiner för såväl utvecklingen av produkter, som produktionen och transporten av dem

Midsona arbetar löpande och målmedvetet med att försöka minimera utsläppen från transporter. Vi anslöt oss till DLF:s Transportinitiativ 2025 och under perioden 2020-2030 gäller detta mål även för övriga delar av koncernen.

Midsona har hösten 2020 skickat in vår avsiktsförklaring om att inom 24 månader ha inventerat hela vår utsläppskedja och sätta klimatmål enligt Science Based Targets Initiative, ett initiativ av CDP, UN Global Compact, WRI och WWF. Organisationen har godkänt vårt mål.

AGENDA 2030

Med Midsonas arbete för att reducera vår negativa påverkan på klimatet stöttar vi sex av de globala målen för hållbar utveckling:

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla

Minska antalet sjukdoms- och dödsfall ptill följd av föroreningar

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen

Uppnå hållbar utveckling genom att  minska vårt ekologiska fotavtryck och ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten

Förverkliga målen genom globalt partnerskap och samarbete