Nytt antal röster i Midsona

fredag den 29 oktober 2021

Antalet röster i Midsona AB har förändrats till följd av omvandling av 457 500 aktier av serie A till 457 500 aktier av serie B. Antalet röster uppgår härmed till 75 398 920.

Enligt Midsonas bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Varje A-aktie representerar tio röster och varje B-aktie representerar en röst. Under oktober månad har på aktieägares begäran 457 500 aktier av serie A omvandlats till 457 500 aktier av serie B.

Per den 29 oktober 2021 finns det sammanlagt 72 714 040 aktier i Midsona, varav 298 320 aktier av serie A, motsvarande 2 983 200 röster, och 72 415 720 aktier av serie B, motsvarande 72 415 720 röster, totalt motsvarande 75 398 920 röster.

För mer information vänligen kontakta CEO och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller CFO Max Bokander, +46 (0)708 65 13 64.

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Peter Åsbergs försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 08:00 CEST.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Pressmeddelande - Nytt antal röster i Midsona 29 okt 2021