Anförande till Midsonas aktieägare inför morgondagens årsstämma

tisdag den 4 maj 2021

Mot bakgrund av den pågående pandemin och myndigheternas föreskrifter, genomförs som tidigare informerats Midsonas årsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av gällande lag.

Ett förinspelat anförande av styrelsens ordförande Ola Erici och koncernchef Peter Åsberg kommer att finnas tillgängligt på Midsonas hemsida http://www.midsona.com, i vilket de summerar året som gått.

Anförandet kommer att publiceras den 5 maj 2021 kl 10:00 CET.

Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 16:30 CEST.


 

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Midsona - pressmeddelande om anförande inför årsstämma 2021