Midsona arbetar kontinuerligt för att skapa värde åt sina aktieägare. Det finns ett antal faktorer som gör Midsonaktien intressant.

  • Midsona agerar på en växande marknad, där tillväxten drivs av konsumenternas ökade intresse för den egna hälsan och det egna välbefinnandet. Midsona har en mycket stark position inom ekologiska och/eller växtbaserade livsmedel och ekologisk egenvård, områden som växer mer än den totala marknaden.
  • Midsona har en ledande position inom huvuddelen av sina försäljningskanaler, vilket gör Midsona en prioriterad leverantör. Under 2019 har Midsona fortsatt att stärka sina positioner på den nordiska marknaden och har nu även etablerat sig i Tyskland, Frankrike och Spanien. 
  • Midsonas strategi bygger på starka varumärken som hela tiden utvecklas och kompletteras med förvärv och allianser. Några varumärken är speciellt i fokus, bland annat våra ekologiska Urtekram, Kung Markatta, Davert, HappyBio, Helios, Celnat och Vegetalia. Under 2019 förvärvades fransk/spanska Allimentation Santé med tillhörande varumärken Celnat, Vegetalia och Happy Bio.
  • Midsona har en klar mission och vision, offensiva tillväxtmål, tydliga strategier samt finansiell och organisatorisk kapacitet att genomföra planerna.
  • Midsona deltar aktivt för att konsolidera marknaden för produkter inom hälsa och välbefinnande. Från 2018 har fokus varit på att vara med och konsolidera den fragmenterade europeiska marknaden.