Kalender


Finansiella rapporter publiceras före börsens öppnande.

I samband med rapporttillfällen iakttar Midsona en s k tyst period under en period om 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under denna period besvaras enbart frågor av allmän natur och inga kommentarer lämnas till finansiella resultat.

9 februari 2018


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Midsonas bokslutskommuniké 2017 publiceras den 9 februari 2018 kl 8. Rapporten går att ladda ner alternativt beställas via info@midsona.com

25 april 2018


DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

Rapport för första kvartalet 2018 kommer att publiceras den 25 april 2018. Rapporten kan laddas ner alternativt beställas via e-post info@midsona.com

25 april 2018


Årsstämma 2018

Midsonas årsstämma 2018 hålls i Malmö den 25 april 2018.

20 juli 2018


DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

Midsonas delårsrapport för perioden januari-juni 2018 publiceras den 20 juli 2018. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning. Alternativt kan den beställas på e-post info@midsona.com