Kalender


Finansiella rapporter publiceras före börsens öppnande.

I samband med rapporttillfällen iakttar Midsona en s k tyst period under en period om 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under denna period besvaras enbart frågor av allmän natur och inga kommentarer lämnas till finansiella resultat.

3 maj 2019


DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019 SAMT ÅRSSTÄMMA 2019

Midsonas delårsrapport januari-mars 2019 publiceras den 3 maj 2019 kl 08.00. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning. Alternativt kan den beställas på e-post info@midsona.com.

Årsstämma 2019 avhålls samma dag - den 3 maj - i Malmö.

23 oktober 2019


Delårsrapport januari-september 2019

19 juli 2019


Delårsrapport januari-juni 2019

Rapport för andra kvartalet 2019 kommer att publiceras den 19 juli 2019 kl 08.00. Rapporten kan laddas ner alternativt beställas via e-post info@midsona.com.

Februari 2020


Bokslutskommuniké 2019

Midsona publicerar sin bokslutskommuniké för 2019 i februari 2020.