19 juli 2019


Delårsrapport januari-juni 2019

Rapport för andra kvartalet 2019 kommer att publiceras den 19 juli 2019 kl 08.00. Rapporten kan laddas ner alternativt beställas via e-post info@midsona.com.

6 februari 2020


Bokslutskommuniké 2019

Midsona publicerar sin bokslutskommuniké för 2019 den 6 februari 2020 kl 8.00 CET.

23 oktober 2019


Delårsrapport januari-september 2019

Midsonas delårsrapport januari-september 2019 publiceras den 23 oktober 2019 kl 08.00. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning. Alternativt kan den beställas på e-post info@midsona.com.


Policy aktiemarknads- information


I samband med rapporttillfällen iakttar Midsona en s k tyst period under en period om 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under denna period besvaras enbart frågor av allmän natur och inga kommentarer lämnas till finansiella resultat.

Mer att läsa