Kalender


Finansiella rapporter publiceras före börsens öppnande.

I samband med rapporttillfällen iakttar Midsona en s k tyst period under en period om 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under denna period besvaras enbart frågor av allmän natur och inga kommentarer lämnas till finansiella resultat.

25 april 2018


Årsstämma 2018

Midsonas årsstämma 2018 hålls i Malmö den 25 april 2018.

20 juli 2018


DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

Midsonas delårsrapport för perioden januari-juni 2018 publiceras den 20 juli 2018. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning. Alternativt kan den beställas på e-post info@midsona.com

25 oktober 2018


Delårsrapport januari-september 2018

Rapport för tredje kvartalet 2018 kommer att publiceras den 25 oktober 2018. Rapporten kan laddas ner alternativt beställas via e-post info@midsona.com.