Aktiekapitalets utveckling

1984--

År   Transaktion   Nom belopp, kr/aktie   Totalt antal aktier   Totalt aktiekapital, kr  
                   
1984   Bolaget bildas   100   500   50.000        
                   
1999   Fondemission    100   1.000   100.000        
                   
1999   Fondemission    5    11.246.292    56.231.460        
                   
2001    Nyemission 1:1    5    22.492.584    112.462.920        
                   
2001   Riktad nyemission    5    26.492.584   132.462.920        
                   
2005   Nyemission    5    34.698.332    173.491.660        
                   
2006   Apportemission    5    35.498.332   177.491.660        
                   
2007   Nyemission    5    53.247.498   266.237.490        
                   
2007   Apportemission    5    54.587.498   272.937.490        
                   
2009   Nyemission    5    90.979.163   454.895.815        
                   
2010   Omvänd aktiesplit 1:4    20    22.744.790   454.895.815        
                   
2015    Nyemission    20   28.430.987   568.619.758,75   
                   
2016   Minskning aktiekapital   5   28 430 987   142 154 935       
                   
2016   Nyemission   5   42 646 480   213 232 400       
                   
2017   Apportemission   5   46 008 064   230 040 320       
                   
2019   Teckningsoptioner   5   46 431 864   232 159 320       
                   
2019   Företrädesemission   5   64 943 360   324 718 800