Hållbar användning av resurser

Midsonas långsiktiga engagemang för att bidra till hälsa och välbefinnande innebär också ett ansvar för framtida generationer. Därför är det viktigt att se över hur vår verksamhet använder resurserna idag så att vi även i fortsättningen kan skapa värde och nytta för alla våra intressenter.

Utsläpp och energiförbrukning påverkar människors hälsa och välbefinnande. Vi ska vara noggranna och transparanta med vad vi förbrukar. Eftersom vi vill hjälpa människor att leva ett hälsosammare liv vill vi ta ansvar för att vår produktion och våra produkter har minsta möjliga negativa påverkan på miljö och människor. Denna insikt styr även vårt arbete att söka nya produktionssätt och förpackningslösningar.