Säkra produkter av hög kvalitet

Att produkterna håller hög kvalitet och är säkra är grunden för ett livsmedelsföretag. Det betyder att de resurser som blir våra produkter måste hålla högsta möjliga kvalitet samtidigt som de framställs under hållbara förhållanden. Genom vår breda kunskap om hälsa ökar våra möjligheter att kontrollera inköpen för att säkerställa att våra produkter håller en jämn och säker kvalitet. Samtidigt gör våra nära leverantörsrelationer att vi kan ställa tydliga krav på arbetsmiljö och miljöpåverkan. På så vis ser vi till att främja en hälsosam livsstil även bland de vi gör affärer med.

Kvalitet och säkerhet handlar även om att se till att våra produkter är korrekt märkta så att våra konsumenter får rätt information om innehåll och ursprung. En majoritet av våra konsumenter efterfrågar rättvisande produktinformation och vi har sedan länge prioriterat det. Att ha full kontroll och dokumentation över vad som ingår i våra livsmedel är en väsentlig del av vårt kvalitetssäkrande arbete, men är också en betydelsefull faktor i vår vision att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv. För de som behöver tillskott utöver vad kosten ger ska vi också erbjuda trygga kosttillskott.