Främja en hälsosam livsstil

Ett av Midsonas främsta mål är att producera hållbara produkter som hjälper människor att leva ett hälsosammare liv. Midsona tror även på en hälsosam kultur bland sina medarbetare och arbetar inom flera områden för att skapa en sådan kultur.

Hållbara varumärken

Midsona har byggt upp en gedigen kunskap kring den roll som livsmedel spelar för människors välbefinnande och hälsa. Denna insikt vägleder koncernens strategiska beslut vid t ex företagsförvärv eller andra investeringar, samtidigt som den ligger till grund för innovation- och produktutvecklingsarbetet. Under 2017 har viktiga hållbarhetsinitiativ tagits t ex i innovations- och produktutvecklingsarbetet.

Rättvis affärsmodell

Vår hållbarhetsvision ska avspeglas även på arbetsplatserna. Vi strävar efter att arbeta för ett hälsosammare liv genom att vara/ha:

Ett välkomnande företag

En välplanerad introduktion är viktig. Samtliga nyanställda informeras om Midsonas  vision, mission, strategi, kärnområden och policys.Midsonas Code of Conduct är en naturlig del vid introduktionen av nya medarbetare. Varje anställd inom koncernen har ansvar att vara införstådd med dess innehåll.

Ett utvecklande företag

Koncernens kompetens- och utvecklingspolicy ger vägledning i att bygga, utveckla och behålla kompetens. Kompetensutveckling uppmuntras inom relevanta områden och vid regelbundna uppföljningssamtal disteras behovet av kompetensutveckling

En hälsosam och hållbar kultur

Midsonas medarbetare ska ha en så hälsosam, kreativ och utvecklande arbetsmiljö som möjligt. För Midsona innebär systematiskt arbetsmiljöarbete att skapa en arbetsmiljö som respekterar individers rättigheter, är utvecklande och där ingen riskerar att bli sjuk eller skadas.