BASERAD PÅ UN GLOBAL COMPACT

Midsona anslöt sig till UN Global Compact 2011, vilket bland annat innebär att vi årligen rapporterar om vårt arbete och våra framsteg.

Midsonas Communication on Progress för 2019

Vår Code of Conduct är baserad på UN Global Compacts riktlinjer. Koden kan sammanfattas i fem grundsatser:

  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Hälsosam och hållbar kultur
  • Hälsosam och hållbar miljö
  • Kommunikation
  • Noll-tolerans vad gäller korruption

Midsona uppmuntrar till sund konkurrens och har en noll-tolerans vad gäller korruption. Vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt sätt med socialt ansvarstagande i åtanke. Vi ska bidra till en sund och hållbar miljö. Diskriminering, trakasserier, miljöbrott och annan brottslighet ska inte förekomma hos Midsona.

Vi uppmuntrar våra intressenter att avslöja allvarliga oegentligheter utförda av personer inom Midsonakoncernen. Läs mer om Visselblåsare.

OBLIGATORISK FÖR NYANSTÄLLDA

Midsonas Code of Conduct finns på åtta språk. Förutom på svenska och engelska, även på danska, finska, franska, norska, spanska och tyska.

Koden - och Midsonas grupppolicyer - anger riktlinjer för hur Midsona ska bemöta anställda, kunder, leverantörer, samhälle och andra intressenter och är viktiga redskap i Midsonas hållbarhetsarbete.

Alla anställda vid Midsona får en kopia av Code of Conduct. De måste  bekräfta till sin närmsta chef att de förstår den och kommer att rätta sig efter den. Det är varje chefs ansvar att inkludera koden i sin introduktion av ny personal.

Code of Conduct förstasidan SVE maj 2020.jpg