Midsonas vision är att bli ett ledande bolag i Europa inom hälsa och välbefinnande och en nyckelfaktor för att vi ska kunna nå visionen är att vi lyckas attrahera, utveckla och behålla kunniga medarbetare i olika yrkesroller. Det gör vi genom att ha en modern företagskultur med en tydlig hälsoprofil.

Midsona har drygta 530 anställda (3 maj 2018) i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland.

Personalstrategi

Vi vill att Midsona ska upplevas som ett öppet företag med gott om möjligheter. Midsona ska vara ett attraktivt företag att arbeta i. Vi lägger därför stor vikt vid god arbetsmiljö, hälsofrämjande åtgärder och gott ledarskap.

En sund arbetsplats

Vi arbetar kontinuerligt med planeringssamtal och uppmuntrar kompetensutveckling. Att få möjlighet att utveckla sig är centralt för att skapa den motivation och det engagemang som krävs för att företagets ska bli framgångsrikt.

Vi arbetar för att alla Midsonas medarbetare skall ha en hälsosam och kreativ arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av vår verksamhet.

Lediga jobb

Vi tänker långsiktigt när vi rekryterar nya medarbetare och vill gärna jobba med människor som vill utvecklas tillsammans med oss.Även om vi inte har några lediga tjänster som passar dig just nu får du gärna kontakta oss.

Medarbetare

I Midsonakoncernen jobbar ungefär 380 personer i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Alla med sin unika kompetens och erfarenhet.

Möt några av Midsonas medarbetare här.