Om webbplatsen

Välkommen till Midsonas hemsida!

Midsona AB (publ) uppskattar ditt intresse för vårt företag och vår webbplats. Läs gärna denna information innan du använder webbplatsen.

All information på den här webbplatsen är generell och bör inte användas som enda grund för beslut i viktiga frågor. Även om vi ständigt arbetar för att webbplatsen skall vara korrekt och uppdaterad, kan till exempel skrivfel, yttre påverkan eller tekniska fel leda till missledande information. Midsona AB kan således inte garantera och ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad även om det är vårt mål.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Midsona AB (publ) och dess dotterbolag och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på webbplatsen får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Midsona.

Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen skall vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Midsona. När länkning sker skall allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och får inte presenteras i samband med varumärke eller logotype från annan webbplats.

Cookies

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera m fl) så att den inte sparar cookies.

Kontakt

Om du har några frågor kring innehållet på denna sida är du välkommen att kontakta oss:

Midsona AB (publ), Box 21009, 200 21 Malmö, eller

info@midsona.com