Finansiella mål

Skriv ut

Årlig tillväxt

Totalt 10 %

Rörelsemarginal (EBIT)

>10 %

Nettoskuldsättning/EBITDA

< 2 ggr

Utdelningspolicy

>30 % av resultat efter skatt


Relaterad information