Investerare

Skriv ut

Det är viktigt för Midsona att ha regelbundna kontakter med finansmarknadens olika aktörer för att skapa goda förutsättningar för en så rättvisande värdering av bolaget som möjligt.

Bolagets ledning arbetar därför löpande med att förbättra den finansiella informationen till aktieägare, investerare, medarbetare och andra intressenter. I detta arbete ingår att medverka aktivt i möten med analytiker, institutioner, aktiesparare och media.


IR-kontakt

Lennart Svensson, CFO
Telefon: +46 40 601 82 00
Mobil: +46 76 774 33 04
 

Aktieägarservice

Telefon: +46 40 601 82 03
E-post: info@midsona.com  
 
Beställning av årsredovisning
 
Telefon +46-40-601 82 00
Prenumerera på rapporter
 
Finansinspektionen

Insynsregister