Bolagsstyrningsrapport

Skriv ut

Midsona AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ Stockholm Small Cap. Midsonas bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm, svensk bolagsstyrningskod och de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer samt interna styrdokument såsom bolagsordning, policies och andra riktlinjer.

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera för 2016.

Bolagsstyrningsrapporter

2016

Bolagsstyrningsrapport 2016

2015

Bolagsstyrningsrapport 2015

2014

Bolagsstyrningsrapport 2014

Översikt av Midsonas tillämpning av bolagsstyrningskoden

2013

Bolagsstyrningsrapport 2013

Översikt av Midsonas tillämpning av bolagsstyrningskoden 

2012

Bolagsstyrningsrapport 2012

Översikt av Midsonas tillämpning av bolagsstyrningskoden

2011

Bolagsstyrningsrapport 2011

Översikt av Midsonas tillämpning av bolagsstyrningskoden

2010

Bolagsstyrningsrapport 2010

Översikt av Midsonas tillämpning av bolagsstyrningskoden

2009

Bolagsstyrningsrapport 2009

Översikt av Midsonas tillämpning av bolagsstyrningskoden

2008

Bolagsstyrningsrapport 2008

Översikt av Midsonas tillämpning av bolagsstyrningskoden