Koncernledning

Skriv ut
Peter Åsberg

Peter Åsberg

VD och koncernchef sedan 2007

Född: 1966. Utbildning: Civilekonom

Styrelseledamot i Svensk Egenvård. Tidigare VD för Cloetta Fazer Sverige samt haft olika befattningar inom Procter & Gamble och Coca-Cola.

Innehav: 115 968 B-aktier, 100 000 köpoptioner* och 100 000 teckningsoptioner.

*Huvudägaren Stena Adactum utfärdade i juni 2015 100 000 köpoptioner med eget innehav i Midsona som garanti. Midsonakoncernen är inte part i transaktionen och framtida lösen av köpoptionerna kommer inte att påverka koncernens finansiella ställning och resultat.

Lars Børresen

Lars Børresen

Affärsområdeschef Danmark sedan september 2015, anställd i koncernen sedan 2002

Född: 1953. Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Århus 

Ägare till L Børresen Holding ApS. Erfarenhet från flera ledande befattningar inom Dandy A/S, såväl internationellt som inom Danmark.

Innehav: 18 750 B-aktier och 50 000 teckningsoptioner

Anders Dahlin

Anders Dahlin

Director Nordics sedan augusti 2016, anställd i koncernen sedan 2012

Född: 1973. Utbildning: Civilekonom

Styrelseledamot i Ekomodern F, W & E AB samt i Dahlin Business Partner AB. Mångårig erfarenhet från livsmedelsbranschen, har haft ledande positioner inom internationella företag, såsom Internatural, Kung Markatta AB, Storck AB och Cadbury AB.

Innehav: 50 000 teckningsoptioner

Vidar Eskelund

Vidar Eskelund

Affärsområdeschef Norge sedan januari 2008

Född: 1966. Utbildning: Handelshögskolan BI Oslo, Leeds Metropolitan University, London South Bank University

Vidar har tidigare varit vVD i Kompett ASA och i Boehringer Ingelheim KS.

Innehav: 50 000 teckningsoptioner

Markku Janhunen

Markku Janhunen

Affärsområdeschef Finland sedan september 2015, anställd i koncernen sedan 2011

Född: 1971. Utbildning: Executive Master of Business Administration, Haaga-Helia University of Applied Sciences

Markku har erfarenhet från olika ledande befattningar inom Transmeri-gruppen.

Innehav: 4 100 B-aktier och 40 000 teckningsoptioner

Ulrika Palm

Ulrika Palm

Affärsområdeschef Sverige sedan mars 2016.

Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

Tidigare VD Lager 157, marknads- och innovationsdirektör för Lantmännen Cerealia samt olika positioner inom Procter & Gamble, Wella och Unilever.

Innehav: 50 000 teckningsoptioner

Lennart Svensson

Lennart Svensson

CFO sedan januari 2009

Född: 1961. Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Lennart har erfarenhet från flera ledande befattningar inom Ericsson såväl i Sverige som internationellt.

Innehav: 27 492 B-aktier, varav 8 742 i kapitalförsäkring, och 50 000 teckningsoptioner

Tobias Traneborn

Tobias Traneborn

Supply Chain Director sedan maj 2017

Född: 1975. Utbildning: Teknologie kandidatexamen från Borås högskola

Tidigare positioner som Chief Operating Officer hos CDON.COM, operativ chef vid HKC och som logistikchef vid både Lantmännen Cerealia och Kjell&Company

Innehav: 0 aktier