Så här styrs Midsona

Skriv ut

Ansvaret för styrning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägare på bolagsstämman, styrelse och verkställande direktör enligt svensk aktiebolagslag, gällande regler för aktiemarknadsbolag och Midsonas bolagsordning. Företaget har definierat tydliga roller och ansvarsfördelning mellan styrelse och ledning och de olika organen.