Arbeta med oss

Skriv ut

Midsonas vision är att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande och en nyckelfaktor för att vi ska kunna nå visionen är att vi lyckas attrahera, utveckla och behålla kunniga medarbetare i olika yrkesroller.

Det gör vi genom att ha en modern företagskultur med en tydlig hälsoprofil och för oss är det viktigt att fokusera på

Hälsa

Grunden är att varje individ är ansvarig för sin egen hälsa, men Midsona vill stimulera ansvarstagandet genom att ge förutsättningar för alla medarbetare att kunna ha en så god hälsa som möjligt.

Jämställdhet och mångfald

Midsonakoncernen arbetar för att skapa dynamiskt mångfald och för att vara ett jämlikt och inkluderande företag och på så vis tillföra nya idéer, perspektiv och olika beteende och arbetssätt.

Andelen kvinnliga chefer var 48 procent (35) vid årsskiftet 2015/2016 och andelen kvinnor i koncernstyrelsen är 50 procent (43).

Chefsutveckling

Midsonas chefer har ett stort ansvar att utveckla individen och organisationen och en gemensam plattform för ledarskap kopplat till våra värderingar är en förutsättning för Midsonas fortsatta framgång.

Medarbetarsamtal

Midsona arbetar aktivt med medarbetarsamtal och uppföljningssamtal för samtliga anställda enligt en inarbetad process med identifierade kompetenser som grund. Målet är att alla våra anställda skall känna till Midsonas vision och mission, motiveras av den och vara med och ta ett ansvar för att vi ska lyckas, men även att den anställde känner till sina personliga mål, får feedback och får diskutera sina utvecklingsbehov.

Medarbetarundersökningar

Midsona genomför med jämna mellanrum medarbetarundersökningar som ger oss resultat att arbeta vidare med för att bli en ännu bättre arbetsgivare.

Vår senaste undersökning besvarades av 87 % av de anställda.

Corporate Social Responsibility och FN Global Compact

Midsona deltar i FN:s Global Compact, som lanserades av Kofi Annan vid World Economic Forum 1999. Global Compact bygger på tio huvudpunkter, där målet är långsiktig förbättring av mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöpåverkan samt att förhindra korruption. Utifrån de tio huvudpunkterna har Midsona tagit fram sin Code of Conduct. 


Kontakt

HR Sverige

E-post: hrsverige@midsona.com